logo

1st OG World Qualifier

FS - 65 kg
308
1/8 Final
SLOVENIA (SLO)

SLO

David HABAT

KAZ

KAZAKHSTAN (KAZ)

Sayatbek OKASSOV

3
by VPO1- 06'00
النتيجة النهائية
1
 
2
الدور 1
5
00'14
1
02'13
2
02'22
2
2
03'00
6
الدور 2
2
01'00
2
2
01'25
2
02'15
2
02'46
8
المجموع
7