logo

Senior U23 World Championships

Aleksander WOJTACHNIO
Name

Aleksander WOJTACHNIO

Team

POLAND (POL)

Category

 FS - 97 kg