logo

Olympic Games

Guzel MANYUROVA
Name

Guzel MANYUROVA

Team

KAZAKHSTAN (KAZ)

Category

 WW - 75 kg