logo

Paris Tournament

Rafayel ALEKSANYAN
Name

Rafayel ALEKSANYAN

Team

ARMENIA (ARM)

Category

 GR - 71 kg