logo

Senior World Championships

Roman ZHERNOVETSKI
Name

Roman ZHERNOVETSKI

Team

ISRAEL (ISR)

Category

 GR - 87 kg