logo

Senior World Championships

Yoandrys GRANT COLLAZO
Name

Yoandrys GRANT COLLAZO

Team

JAMAICA (JAM)

Category

 FS - 65 kg