logo

Senior World Championships

Vladimir EGOROV
Name

Vladimir EGOROV

Team

MACEDONIA ANC. R. YUG (MKD)

Category

 FS - 57 kg