logo

TUR 3

Cagri CIGDEM
Name

Cagri CIGDEM

Team

TURKEY (TUR)

Category

 FS - 125 kg