logo

Olympic Games

Vladimer KHINCHEGASHVILI
Name

Vladimer KHINCHEGASHVILI

Team

GEORGIA (GEO)

Category

 FS - 57 kg