logo

Olympic Games

Sohsuke TAKATANI
Name

Sohsuke TAKATANI

Team

JAPAN (JPN)

Category

 FS - 74 kg