logo

Resultados en línea

Greco-Roman - Seniors - 71 kg

Qualif.
ARM Rafayel ALEKSANYAN (4)
4-0(8-0) by VSU - 02:05
USA Patrick SMITH (5)
3
USA Jayshon WILSON (6)
KAZ Demeu ZHADRAYEV (7)
4-1(9-1) by VSU1 - 03:47
39
NOR Vegard JOERGENSEN (8)
FRA Evrik NIKOGHOSYAN (9)
3-1(8-2) by VPO1
75
SWE Besnik SHALA (10)
FRA Gil NUGUES (11)
5-0(9-3) by VFA - 03:28
4
KAZ Abunassyr OMIRZAK (12)
KAZ Nurzhan NADYROV (13)
3-0(2-0) by VPO
40
1/4 Final
FRA Mohamed ZAROURI (1)
5-0(8-4) by VFA - 01:01
ITA Vito ABBRESCIA RICCARDO (2)
88
HUN Robert FRITSCH (3)
3-1(6-2) by VPO1
ARM Rafayel ALEKSANYAN (4)
17
KAZ Demeu ZHADRAYEV (7)
3-1(2-1) by VPO1
FRA Evrik NIKOGHOSYAN (9)
53
FRA Gil NUGUES (11)
KAZ Nurzhan NADYROV (13)
4-0(8-0) by VSU - 01:26
89
1/2 Final
FRA Mohamed ZAROURI (1)
HUN Robert FRITSCH (3)
3-1(5-4) by VPO1
100
KAZ Demeu ZHADRAYEV (7)
3-1(3-2) by VPO1
KAZ Nurzhan NADYROV (13)
29
Final 1-2
HUN Robert FRITSCH (3)
3-0(2-0) by VPO
KAZ Demeu ZHADRAYEV (7)
129
Final 3-5
ARM Rafayel ALEKSANYAN
5-0(10-4) by VFA - 04:58
FRA Mohamed ZAROURI
118
Repechage
USA Jayshon WILSON
FRA Evrik NIKOGHOSYAN
4-0(8-0) by VSU - 00:43
70
Final 3-5
FRA Evrik NIKOGHOSYAN
3-0(3-0) by VPO
KAZ Nurzhan NADYROV
140