logo

2018 European Grappling Championships

62 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

66 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

71 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

77 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

84 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

92 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

100 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

+100 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

53 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

58 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

64 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

71 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

+71 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

62 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

66 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

71 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

77 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

84 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

92 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

100 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

+100 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

53 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

58 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

64 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

71 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی

+71 kg

لسیت شرکت در مسابقه | براکت | نتایج | رده بندی