logo

Olympic Games

Tervel Ivaylov DLAGNEV
Név

Tervel Ivaylov DLAGNEV

Csapat

UNITED STATES (USA)

Fogásnem

 FS - 125 kg