logo

Paris Tournament

Hrachia MALKHASIAN
Név

Hrachia MALKHASIAN

Csapat

FRANCE (FRA)

Fogásnem

 GR - 66 kg