logo

Olympic Games

KIM Gwanuk
Név

KIM Gwanuk

Csapat

KOREA (KOR)

Fogásnem

 FS - 86 kg