logo

Cadet European Championships

Tamar KHOJASHVILI
Név

Tamar KHOJASHVILI

Csapat

GEORGIA (GEO)

Fogásnem

 WW - 56 kg