logo

Olympic Games

Sohsuke TAKATANI
Név

Sohsuke TAKATANI

Csapat

JAPAN (JPN)

Fogásnem

 FS - 74 kg