logo

Alysh World Championships

Alysh World Championships

Program & Info (PDF)

Organizing

Alysh World Championships

City

Nursultan, KZ