logo

Bronse Medal Pankration

Results

Round 1 - PKM - 60 kg
Match Wrestler TP CP Victory CP TP Wrestler
4 KAZ - Olzhas TURDYGAZIN 1 0 VFA 1 3 UKR - Denys NYKONETS
 
Round 1 - PKM - 66 kg
Match Wrestler TP CP Victory CP TP Wrestler
5 RUS - Ravil KOROBOV 0 1 VFO 0 0 UKR - Yurii CHERKALIUK
 
Round 1 - PKM - 71 kg
Match Wrestler TP CP Victory CP TP Wrestler
6 KAZ - Adilbek KAIRGALI 0 0 VFO 1 0 RUS - Roman PODRUGIN
 
Round 1 - PKM - 77 kg
Match Wrestler TP CP Victory CP TP Wrestler
7 GEO - Nikoloz KAJAIA 0 0 VFO 1 0 RUS - Maxim RYABICHEV
 
Round 1 - PKAM - 60 kg
Match Wrestler TP CP Victory CP TP Wrestler
1 GEO - Givi BORASHVILI 11 0 VPO1 1 23 RUS - Zaiundin SULEIMANOV
 
Round 1 - PKAM - 71 kg
Match Wrestler TP CP Victory CP TP Wrestler
2 RUS - Vladimir GENKO 5 0 VFA 1 7 RUS - Zograb OGANIAN
 
Round 1 - PKAM - 77 kg
Match Wrestler TP CP Victory CP TP Wrestler
3 UKR - Denys SEMENIUK 13 1 VPO1 0 7 RUS - Shamil SHIKHSHABEKOV