logo

Paris Tournament

ROMANIA

Team - ROMANIA (ROU)

Name Picture Team Weight Categories
Kriszta INCZE Kriszta INCZE ROU ROMANIA

 WW - 63 kg

Madalina LINGURARU Madalina LINGURARU ROU ROMANIA

 WW - 48 kg