logo

Olympic Games

Sohsuke TAKATANI
ชื่อ

Sohsuke TAKATANI

ทีม

JAPAN (JPN)

ประเภท

 FS - 74 kg