logo

Bronse Medal Pankration

Pankration Athlima Men - Seniors - 77 kg

Draw Rank Name Picture Team Draw Number
1. Denys SEMENIUK Denys SEMENIUK UKR UKRAINE n° 1
2. Shamil SHIKHSHABEKOV Shamil SHIKHSHABEKOV RUS RUSSIA n° 2